Agnieszka Rutkowska

Agnieszka Rutkowska

ilustracja – ludzie / illustration – people

ilustracja odręczna / technika własna / 2015
freehand illustration / self technique / 2015

“nie kładźcie mnie z nim w tym samym grobie” / ilustracja odręczna / technika własna / 2014
“Don’t put me with him in the same grave” / freehand illustration / self technique / 2014

ilustracja odręczna / technika własna / 2016
freehand illustration / self technique / 2016

“niedziela” / ilustracja odręczna / technika własna / 2014
“sunday” / freehans illustration / self technique / 2014

“natrętne myśli” / ilustracja odręczna / technika własna / 2014
“troublesome thought” / freehand illustration / self technique / 2014

“dziadek i dziwny pies” / ilustracja odręczna / technika własna / 2014
“granpa and the strange dog” / freehans illustration / self technique / 2014

“rudy” / ilustracja odręczna / technika własna / 2016
“ginger” / freehand illustration / self technique / 2016

ilustracja odręczna / tusz + akwarela / 2015
freehans illustration / ink + watercolor / 2015

“wanna” / ilustracja odręczna / technika własna / 2015
“bath” / freehand illustration / self technique / 2015

“poszedł do nieba” / ilustracja odręczna / tusz + akwarela / 2015 / " he went to heaven" / freehans illustration / ink + watercolor / 2015

ilustracja odręczna / technika własna / 2015
freehand illustration / self technique / 2015

“bezczynność” / ilustracja odręczna / technika własna / 2014
“the idleness” / freehand illustration / self technique / 2014

“bezpieczne miejsce” / ilustracja odręczna / technika własna / 2014
“safe place” / freehand illustration / self technique / 2014

“niedziela” ilustracja odręczna / technika własna / 2014
“sunday” / freehand illustration / self technique / 2014

“biegacz” / ilustracja odręczna / tusz + akwarela / 2011
“runner” / freehans illustration / ink + watercolor / 2011

“obżarstwo” / ilustracja odręczna / technika własna / 2014
“gluttony” / freehand illustration / self technique / 2014

“raj" / ilustracja odręczna / technika własna| 2014
"paradise” / freehand illustration / self technique / 2014

ilustracja odręczna / technika własna / 2014
freehand illustration / self technique / 2014

“poczatek jesieni” / ilustracja odręczna / technika własna / 2015
/ “begining of outumn” / freehand illustration / self technique / 2015

ilustracja odręczna / technika własna / 2014
freehand illustration / self technique / 2014

“szaleństwo” / ilustracja odręczna / tusz + akwarela / 2012
“madness” / freehans illustration / ink + watercolor / 2012

dla Fuss Magazine / ilustracja odręczna / technika własna / 2016
for Fuss Magazine / freehand illustration / self technique / 2016

dla Fuss Magazine / ilustracja odręczna / technika własna / 2016
for Fuss Magazine / freehand illustration / self technique / 2016

ilustracja odręczna / technika własna / 2014
freehand illustration / self technique / 2014

“gniazdo” / ilustracja odręczna / technika własna / 2016
“nest” / freehand illustration / self technique / 2016

ilustracja odręczna / technika własna / 2015
freehand illustration / self technique / 2015

“z pomiędzy palców” / ilustracja odręczna / tusz / 2016
“from between the fingers” / freehand illustration / ink / 2016

Up Next:

serigrafia / serigraphy